Enkätundersökning kommer att genomföras under våren 2016

10 mars 2016

Skolinspektionen ska under våren 2016 genomföra en enkätundersökning med vårdnadshavare till barn i förskolan.

Enkäten ska ge en översiktlig bild av hur föräldrarna upplever förskolan. Frågorna handlar bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande. Enkäten är en del av Skolinspektionens satsning på förskolan, som sker på uppdrag av regeringen.

Enkätresultatet utgör även ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn vars syfte är att bidra till en bättre förskola. Enkäter genomförs därför i de kommuner som Skolinspektionen planerar att göra tillsyn i under hösten 2016.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 mars 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213