Pedagogiskt pris 2016

14 december 2016

Varje år delar För- och grundskolenämnden ut pris till ett arbetslag som utmärkt sig i sitt pedagogiska arbete. Nytt för i år är att priset vänder sig, inte bara till förskolor som tidigare, utan även till skolor. Årets pristagare är SOL friskola.

 

För- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg besökte under onsdagen SOL friskola som tilldelats det Pedagogiska priset 2016. Pedagoger och elever samlades i gymnastiksalen där priset, bestående av en tavla samt en prissumma på 5 000 kr överlämnades.

Motivering: SOL-friskola har tydligt beskrivit sitt arbete inom respektive kriterieområde:

Skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära genom att använda lågaffektivt bemötande, arbeta med rastaktiviteter, en lektion i veckan med fokus på värdegrundsfrågor och engagerade ämneslärare.

Utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande genom att arbeta med upplevelsebaserad inlärning ofta i kombination med utomhuspedagogik, tematiskt arbete och aktiviteter i en variationsrik utemiljö.

Anpassar undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar genom att alla elever blir sedda, lyssna på elevens och vårdnadshavares önskemål och olika kompensatoriska hjälpmedel.

 

 Pedagoger och barn tar emot priset

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på MySpace
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 december 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213