Sjösatt utbildningsplan - tre års arbete i hamn!

26 oktober 2015

Idag firade personalen på Morkarlbyhöjdens skola sitt arbete med Morkarlbyhöjdens övergripande utbildningsplan. Festen hölls på Schneider Electric Wibe som ett led i skolans önskan att utveckla samarbetet mellan skolan och företag och organisationer i Mora och världen.

När Skolinspektionen genomfördes 2012 framkom det att vi behövde skapa bättre förutsättningar för elever att ha ett direkt inflytande över utbildningen. Vi behövde se till att eleverna i högre grad blev delaktiga och att de fick undervisningen presenterad med målsättning och mer sammanhållet. Undervisningen på högstadiet är traditionellt uppdelat i ämnen med vissa samarbeten men nya läroplanen från 2011 ställer helt andra krav på att skolan samordnar undervisningen i olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet säger biträdande rektor Maria Boork.

Vi har arbetat i större projekt och ämnesövergripande samarbeten tidigare men vi har saknat en hållbar struktur och en långsiktig målsättning. Vår övergripande utbildningsplan är utformad så att den ger tillräcklig trygghet så att man vet när samarbeten ska ske och om vad men utan att den inskränker på varje lärares kreativitet för sitt ämne, säger arbetslagsledaren för årskurs 7, Helena Gezelius Björkman.

För vår del passar det extra bra att få fira vårt arbete just på ett lokalt, stort företag eftersom den entreprenöriella tanken, dvs tanken att elever ses som medarbetare i ett projekt också genomsyrar vår utbildningsplan, fortsätter arbetslagsledare för årskurs 8, Viktoria Alfjorden. Vi deltar sedan tidigare i ett samarbete med andra företag men hoppas på att få utveckla det än mer.

Patric Arcidiacono, VD på Schneider Electric Wibe ser också behovet av ökat samarbete för deras del: - Vi står inför stora pensionsavgångar och det här samarbetet ger oss en möjlighet att presentera oss mer ingående som framtida arbetsgivare till Moras unga medborgare.

Vi har arbetat länge för att få till en utbildningsplan som är hållbar för oss som arbetar på skolan men framförallt som ger eleverna det de behöver för att kunna ta del i samhället, säger Sara Dahlgren Blomberg, arbetslagsledare i årskurs 9. Vi kallar vår utbildningsplan för Tårtan eftersom varje moment innehåller flera lager, flera perspektiv. Därför blev fika-valet givet säger Sara och tar en bit av, vad som ser ut att vara, en väldigt inbjudande jordgubbstårta.

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213