De får kommunens pedgogiska priser 2018

23 november 2018
Kreativ skolmiljö

Årets pristagare är Bjäkenbackens skola. Både lågstadiet och mellanstadiet får varsin utmärkelse, bestående av ett diplom samt 5 000 kronor.

Varje år uppmärksammar för- och grundskolenämnden två arbetslag inom förskola eller skola som utmärkt sig i sitt pedagogiska arbete.

Arbetslaget på Bjäkenbackens lågstadium får det pedagogiska priset för sina satsningar på en inspirerande lärmiljö.

Några exempel är:

  • En utemiljö med mycket rörelse, skogslek, skid- och skridskoåkning.
  • En innemiljö med satsningar inom områdena läsa, skriva och matematik med höga förväntningar på eleverna.
  • Ett aktivt arbete för att skapa stor delaktighet för vårdnadshavare med hjälp av hemsida och pedagogiska planeringar.
  • Ett aktivt arbete för stor delaktighet för eleverna med gemensamt framtagna trivselregler som elevrådet reviderar. Dessa uppmärksammas veckovis genom att fokusera på en regel i taget.

Den andra pristagaren är Bjäkenbackens arbetslag i årskurs 4-6. De får priset för sitt arbete som vilar på engagemang, samarbete och erfarenhetsutbyte. Med sin positiva inställning vill all personal ge varje elev möjligheten att utvecklas till sin fulla potential.

Arbetslaget jobbar bland annat med:

  • Vänskap och toleransprojekt.
  • Arbete med kollegialt lärande för att utveckla den formativa bedömningen för eleverna.
  • Öppet hus med fokus på mänskliga rättigheter och FNs barnkonvention.
  • Aktiv utemiljö.
  • Digitala aktiviteter för att individanpassa undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar.

Priset delades ut av för- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg och andre vice ordförande Johan Morell när de besökte Bjäkenbackens skola.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213