Nyexaminerade rektorer

16 maj 2017

Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Fokus är på skolledaren som resultat- och verksamhetsansvarig. Utbildningen syftar till att utveckla chefer i uppdraget att leda skola och förskola.

två personer på bild

Maria Boork till vänster och Susann Frost till höger

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213