Nu öppnar skolbiblioteken igen

19 oktober 2017

Efter att ha varit obemannade under en lång tid öppnar skolbiblioteken igen. Med start i oktober/november finns det återigen biblioteksservice på Noretskolan, Morkarlbyhöjden, Morkarlby, Nusnäs, Färnäs, Bjäkenbacken, Utmeland och Vika.

För- och grundskoleförvaltningen har rekryterat två bibliotekarier; Nina Källmodin och Linda Peter. De kommer att jobba läsfrämjande och hjälpa eleverna med utlåning av böcker samt erbjuda olika aktiviteter för klasserna i skolorna. Det kan till exempel vara bokprat, bokpresentationer, information om källkritik och tips och råd till personalen.

-Det är mycket glädjande och betydelsefullt för elever och personal på våra skolor att biblioteken bemannas igen, säger biträdande rektor Magnus Lantz på Noretskolan.

De berörda skolorna kommer att få biblioteksservice med start i oktober/november. Bemanningen av skolbiblioteken kommer se lite olika ut beroende på hur stor skolan är och skolbibliotekarierna kommer att ambulera mellan skolorna enligt uppgjort schema. Det kommer även att finnas möjlighet till att låna böcker på egen hand genom att lärare och elev själva skannar in boklån i en dator som finns på plats. Venjan, Våmhus och Sollerön kommer att använda sig av de ordinarie Folkbiblioteksfilialerna för boklån.

bild på två skolbibliotekarier

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Magnus Lantz Biträdande rektor tillika förskolechef
    Familjedaghem samt bitr. rektor Noretskolan
    Tel: 0250-266 65

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213