"Nattis" kan bli verklighet i Mora

23 augusti 2012

Dessutom kan en del av nionde årskursen på grundskolan komma att placeras på S:t Mikaelsskolan på grund av lokalbrist.

 

Från för- och grundskolenämndens sammanträde 2012-08-22

En undersökning på mora.se visade att föräldraintresset är stort för förskoleverksamhet på obekväma tider. Av det skälet vill nu nämnden utreda möjligheterna vidare.

- Ett alternativ som gavs var mellan 18.30 och 22.00, det föredrogs av 24 svarande, berättar skolchefen Christer Winbo. "Hela natten" var 13 intresserade av och "helger" valdes av 25 svarande. Av de som valde helger föredrog en del bara vissa helger, till exempel varannan. Jag tror dessutom att intresset för en sådan här utbyggnad skulle öka om den blev verklighet.

Eftersom det här inte är en pedagogisk verksamhet utan snarare omsorg, kommer barn- och utbildningsförvaltningen att ta kontakt med socialförvaltningen som är den naturliga samarbetspartnern.

- Folk har frågat om detta och därför gjorde vi undersökningen, förklarar Christer Winbo. Och en utökad verksamhet på obekväma tider handlar i grunden om att ge service till barnfamiljer så att det blir ännu intressantare att flytta till Mora.

- Genom att göra det här så kan vi också släppa in folk i arbetslivet på ett bättre sätt, tillägger ordföranden Anna Hed.

Till nästa sammanträde med för- och grundskolenämnden den 17 oktober ska man ha diskuterat saken med socialförvaltningen och kunna presentera ett underlag i ärendet.

Verksamhetsuppföljning januari-juli 2012 (VUP 2)

Driftkostnaderna har uppgått till 167 787 tkr och ett överskott på 799 tkr redovisas. För helåret är prognosen en omslutning på 289 005 tkr och ett nollresultat.

- I årets budget har vi lagt in en löneökning på 2.6 %, säger Christer Winbo. Skulle utfallet bli högre har vi inga möjligheter att täcka det inom vår ram.

Se verksamhetsuppföljningen här

Delar av åk 9 kan komma att flyttas till S:t Mikaelsskolan

Anledningen är det hårda trycket på lokaler i kommunens två högstadieskolor, Noretskolan och Morkarlbyhöjdens skola. Barn- och ungdomsförvaltningen kommer därför under hösten att undersöka möjligheterna att flytta en del niondeklassare till S:t Mikaelsskolan som på grund av minskat elevantal har lediga lokaler.

S:t Mikaelsskolan

- Det skulle handla om 50-60 elever från vardera högstadiet, alltså ungefär 25-30 % av elevantalet, berättar Christer Winbo. Men det är många detaljfrågor som måste lösas; till exempel tillgång till laborations- och hemkunskapssalar, schemaläggning och mycket annat av logistisk karaktär. Så det här kommer vi att undersöka noga i samråd med alla inblandade parter.

Det finns visserligen en utbyggnadsplan för Noretskolan, men eftersom byggnadsarbeten nyss avslutats där så vill man inte starta ännu en störande om- och utbyggnad. Med tanke på att S.t Mikaelsskolan har lediga lokaler vill man hellre utnyttja den möjligheten, som man dessutom menar blir billigare för kommunen. Primärt är det delar av infoteksbyggnaden som man har tänkt sig att hyra av gymnasienämnden.

- Visst finns det en viss risk i detta, men vi tror att det här blir bra både för lärare och elever. Vi vill naturligtvis att eleverna ska trivas där och att de gärna stannar kvar på vår egen gymnasieskola. 

Ett vanligt fenomen är som bekant att yngre elever ofta ser upp till dem som är äldre. Därför skulle tillvaron på S.t Mikaelsskolan kunna bli stimulerande för de niondeklassare som får gå sitt sista grundskoleår där.

 

Sven-Erik Nilsson

   

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213