Nationella målet uppnått - med råge

28 november 2012

Accelererande ökning

Ambitionen är att offentliga verksamheter i Sverige ska servera minst 25 % ekomat 2013, alltså mat gjord på ekologiska råvaror. Men redan nu har Mora kommuns kostenhet överträffat målet.

Egentligen har det nationella målet varit tuffare än så, för ursprungligen var tidpunkten satt till 2010. En alltför ambitiös målsättning visade det sig och därför fick aktörerna ytterligare tre år på sig. Och på den tiden har det gått raskt uppåt för Mora.

- När jag kom för tre år sedan var vår andel 6 % och sedan har vi ökat med sex procentenheter per år så att vi i slutet av 2011 låg på 18 % ekologiska livsmedel i skolmaten, säger kostchefen Solveig Bjuhr-Hedlund. I år har vi lyft oss ännu mer i och med att vi kommit upp till 27.7 % när vi mätte efter halvårsskiftet.

Salladsbord
 

Alla skolor serverar ekologiskt

Någon kommunal policy för vilken nivå som de ekologiska livsmedlen ska uppnå finns inte ännu, därför har kostchefen riktat in sig på att nå de nationella målet så länge. Varje skoldag serveras 3 500 portioner fördelade på förskolor, grundskolor och gymnasiet. Förutom skolans behov i Venjan levereras också ett 20-tal portioner till äldreboendet Juntgården, socialförvaltningens övriga boenden i kommunen får däremot sin mat från lasarettsköket i Mora.

- De livsmedel och den mat som man främst kan ersätta med ekologiska alternativ är mjölk, bananer, vitkål, köttbullar, pannkaka och havregryn, för att ta några exempel. Även kaffe är utmärkt, men det är av naturliga skäl ingen stor produkt i skolorna. Det ska också tilläggas att livsmedel som produceras enligt Fair Trade och MSC (hållbart fiske) klassas om ekologiska.

40 % är ingen omöjlighet

Misstanken att ekologiskt är liktydigt med dyrare visar sig stämma, men det rör sig inte om någon större skillnad. Den minskas dessutom av att man kan undvika halvfabrikat som alltid ställer sig lite dyrare. En liten hake är att tillgången på ekologiska livsmedel ibland kan vara begränsad, eftersom det tar lång tid för producenterna att ställa om sin verksamhet.

- Så det händer därför att vi någon gång då och då måste släppa på våra krav eller välja något annat livsmedel, förklarar Solveig Bjuhr-Hedlund.

Vid mätningen 2011 var det bara tre kommuner som klarade gränsen 25 %; Borlänge, Ludvika och Smedjebacken. Nu har också Mora sällat sig till den trion och mycket talar för att den kommer att ha utökats när vi kommit fram till årsskiftet. Som en jämförelse kan nämnas att den bästa kommunen i landet 2011 var Lund som då gjorde 43.3 % ekologiska inköp.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 november 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213