Morapedagoger åker till Kina

14 februari 2012

Kineserna inledde samarbetet 

I början av oktober 2011 besökte en kinesisk skoldelegation Mora inom ramen för Den Globala Skolan (DGS). En organisation som i sin tur sorterar under det Internationella Programkontoret, en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt utbyte och samarbete. DGS erbjuder fortbildningar inom hållbar utveckling och interkulturell förståelse och på menyn finns också projektet "Den Globala resan".

Och det var det projektet som förde kineserna från Yunnan till Sverige för att titta närmare på svensk skolundervisning. I Mora ägnades sig gruppen främst åt S:t Mikaelsskolans yrkesprogram och imponerades av kopplingen mellan teori och praktik. Hållbarhetsarbetet i skolorna intresserade också, både inom gymnasiet och grundskolans låg- och mellanstadium. Kulturen fanns också med på programmet och till den änden besöktes både Zornmuseet och Zorngården.

Svarsvisit önskades

Redan vid kinesernas besök stod det klart att en svensk resa till Yunnan skulle anordnas 2012. Från skolledningens håll i Mora var man fast besluten att ansöka om att få delta och i december kom det glada beskedet att ansökan bifallits.

Preliminärt äger resan rum 9-27 september 2012 men innan dess ska deltagarna träffas vid två tillfällen, i maj respektive augusti. Då ska förberedelserna göras och där är deltagande obligatoriskt. Efter resan genomförs dessutom en uppföljningsträff senare under hösten. För barn- och utbildningsförvaltningen är kostnaden 7 000 kronor per person, plus de kostnader som följer av förberedelse- och uppföljningsträffar som var och en omfattar två dagar. Försäkring och vaccinationer tillkommer, resten svarar Internationella Programkontoret för.

Inga-Lena Spansk
Biträdande skolchefen Inga-Lena Spansk leder Moradelegationen.

18 dagar ger bred inblick

- Jag är naturligtvis väldigt intresserad av skolsystemets uppbyggnad, särskilt när det gäller elever med funktionsnedsättningar, säger biträdande skolchef Inga-Lena Spansk som leder delegationen. Har man ett inkluderande synsätt eller finns det specialskolor? Hur ser styrsystemen ut och hur är dokumentationen utformad? Själva lärandemiljön vill jag också titta närmare på, liksom lärarnas arbetsförhållanden. Kinesiska elever är ofta duktiga och därför ska det bli spännande att se på innehållet i undervisningen och vilken nivå man ligger på. Och hur delaktiga får lärare och elever vara?

Svaret på dessa och alla andra frågor ger säkert upphov till jämförelser med förhållandena i Mora. Även om man knappast kan förvänta sig att de vunna erfarenheterna kommer att omsättas i praktiken här hemma. 

Ytterligare fyra personer kommer att delta i resan:

  • Anna Hed, ordförande i för- och grundskolenämnden
  • Åsa Wahlgren, rektor
  • Eva Böhlmark, mellanstadielärare
  • Magnus Strömberg, lärare 7-9

Att Mora dragit en vinstlott är ställt utom allt tvivel. Den slutsatsen kan dras av att inte mindre än 13 län kunde ansöka till resan som totalt bara kommer att omfatta ca 15-20 personer. Av dem är alltså fem Morabor, och de har lovat att mora.se blir en av de kanaler som ska användas för att informera om vad de varit med om borta i Kina.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 februari 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213