Moraelever röstade i World Children's Prize

23 maj 2012
WCP-2012
Filippa Andersson och Josef Fastlund från Vika skola inledde presskonferensen.

Den 21 maj blev det officiellt att årets pris går till Anna Mollel från Tanzania, framröstad av elever i mer än 100 länder jorden runt.

I Mora offentliggjordes beslutet vid en presskonferens, för övrigt den enda som anordnades i Dalarna. Platsen var Kulturhuset och där representerade ett tiotal elever från skolorna i Färnäs, Vika och Morkarlbyhöjden alla de Moraelever som deltagit i arbetet med att rösta fram barnrättshjältarna.

- Faktum är att alla skolor i Mora varit med och röstat och det gör oss unika i hela Sverige, berättade Carina Karlsson, lärare på Utmelandsskolan. Egentligen vänder sig paketet främst till mellanstadiet, men vi har även haft med Morkarlbyhöjdens skola som är ett högstadium. Några lågstadieklasser har också deltagit, och för dem har materialet anpassats efter deras förmåga. 

Det var i januari som starten ägde rum. Och World Children's Prize är så mycket mer än att bara rösta fram en ledande kämpe för barns rättigheter i världen. Tanken är att barn ska bli medvetna om sina rättigheter och därför ingår ett noggrant studium av FN:s barnkonvention.

- Barnen tycker om saker och ting, de är modiga och enormt engagerade i jobbet, förklarar Carina Karlsson.

- I januari ställde vi ett antal frågor till Moras politiker om barnens rättigheter på hemmanplan, berättade Josef Fastlund från Vika skola. Ännu har vi inte fått några svar men Peter Helander har sagt att han gärna kommer och hälsar på hos oss i Vika.

Under våren har man ute i skolorna diskuterat barns rättigheter där en av grundstenarna är att barn ska ha en bra uppväxt. Men trots att man anser att Sverige följer barnkonventionen, så har eleverna ändå synpunkter på att många klasskamrater inte får fullt stöd i skolan. Eller i hemmet, där sociala problem kan finnas.

- Vi vill ha ökade satsningar på barn och kräver att vuxna ska ge stöd och vägledning till ett bra vuxenliv.

Något specifikt resultat från omröstningen i Mora redovisades inte, däremot alltså att Anna Mollen vann världsomröstningen dit Moraeleverna skickat sina synpunkter. I hemlandet Tanzania har Anna Mollel sedan 1990 lagt ner själ och hjärta i att hjälpa landets mer än två miljoner massajbarn med funktionsnedsättningar till ett någorlunda värdigt liv. Deras rättigheter är satta på undantag, många göms inomhus och har ingen möjlighet att gå i skolan.

WCP-2012-utst Visa större bild
Del av utställningen i biblioteket om World Children's Prize.

Jämfört med svenska förhållanden ter sig situationen på vissa andra håll något annorlunda, försiktigt uttryckt. Det framgår bland annat av utställningen som finns till beskådande på biblioteket. Där beskrivs hur en vanlig dag ter sig för Muhammed, en tolvåring från Afghanistan med ett späckat program:

  • 5-7: Väckning, morgonbön och frukost
  • 7-10: Lektion i skolan
  • 10-11: Läxläsning
  • 11-12: Lektioner på AIL:s utbildningscenter
  • 12-13: Lunch och bön
  • 13-16: Mattvävning
  • 16-19: Taekwondoträning
  • 19-20: Middag och bön
  • 20-22: Läxläsning
  • 22: Läggdags 

Till råga på allt får den som fuskar med schemat göra om läxorna sex gånger!

Onsdagen den 23 maj delas World Children's Prize ut i Mariefred av Drottning Silvia. Bland deltagarna som får se Anna Mollel ta emot utmärkelsen finns då också sex elever från Moras skolor.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 maj 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213