Mora kommun vidtar säkerhetsåtgärder

7 december 2016

Med anledning av att personal på Vika skola tisdagen den 29 november upptäckte en kamera i ett förråd på skolan, har polisen inlett en förundersökning. Brottsrubriceringen är i dagsläget brott mot kameraövervakningslagen.

- Vi ser allvarligt på det som inträffat. Därför har kommunens säkerhetssamordnare fått i uppdrag att tillsammans med för- och grundskoleförvaltningen ta fram en rutin för hur vi ska arbeta för att förebygga och förhindra olovliga och kränkande kameraupptagningar, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Vad gör kommunen?

Som en säkerhetsåtgärd har Mora kommun påbörjat en genomsökning av skolor, förskolor och fritidshem. Genomsökningen går till på det sätt som polisen rekommenderat kommunen och sker i samråd med riskingenjörer hos kommunens försäkringsförmedlare.

För- och grundskoleförvaltningen har beslutat om nya rutiner för vikarier. Alla vikarier ska genomgå en särskild vikarieintroduktion. Inga nyanställda ska under första tiden vara själva i barngrupper. Alla anställda inom skola, förskola och fritidshem måste sedan tidigare lämna utdrag ut belastningsregistret. På vissa skolor finns bevakningskameror för att förhindra skadegörelse och kränkande behandling.

Mora kommuns elevhälsoenhet ger nu stöd direkt till Vika skola. Elevhälsoenheten stöttar också övriga skolor om frågor eller oro skulle uppstå hos barn och elever med anledning av händelsen på Vika skola. Socialförvaltningens resursteam erbjuder stöd och svarar på frågor från oroliga barn och föräldrar.

Vad kan personal och föräldrar göra?

Mora kommuns skolpsykolog är konsulterad och säger att det är extra viktigt att personal och föräldrar förhåller sig lugna och hjälps åt att förmedla trygghet till barnen. Det är viktigt att följa de dagliga rutinerna som barnet/eleven har. Det man som förälder kan göra är att lyssna om barnet själv kommer med frågor och svara med den information som finns.

Om man som vårdnadshavare upplever att ett barn visar stor oro kan barnet få stöd från socialtjänstens resursteam. Resursteamet nås på telefon 0250-26400.

Var kan jag hitta information?

Eftersom det pågår en förundersökning kan Mora kommun bara hänvisa till polisen när det gäller frågor om eventuellt brott.  Information om fortsatta säkerhetsåtgärder inom skolan publiceras på mora.se. Barn, elever och föräldrar vid Vika skola får information direkt av tillförordnad rektor Ingalena Spansk.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 december 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213