Mora kommun har kartlagt tjänstgöring

9 december 2016

Mora kommun har kartlagt arbetstiden för den vikarie som är misstänkt för kränkande fotografering på Vika skola.

Kartläggningen visar att personen arbetat en dag vardera på följande ställen: Sollerö förskola, Majvivans förskola och Bjäkenbackens skola. Enligt åklagaren finns inga misstankar om brott på andra ställen än Vika skola.

Alla ställen är genomsökta enligt polisens rekommendationer och i samråd med riskingenjörer hos kommunens försäkringsförmedlare. Ingen olovlig kamera har hittats.

Som en säkerhetsåtgärd påbörjade Mora kommun direkt efter upptäckten av kameran på Vika skola, en genomsökning av kommunens alla skolor, förskolor och fritidshem.

Möjlighet att träffa förvaltningsledningen på de aktuella skolorna och förskolorna tisdag 13/12

För den som vill finns representanter för skolledning och förvaltning på plats på följande tider tisdagen 13/12:

- Bjäkenbackens skola 17.00

- Sollerö förskola kl. 18.15

- Majvivans förskola kl. 19.30

Vad kan personal och föräldrar göra?

Enligt Mora kommuns skolpsykolog är det vid uppkommen oro extra viktigt att personal och föräldrar förhåller sig lugna och hjälps åt att förmedla trygghet till barnen. Det är viktigt att följa de dagliga rutinerna som barnet/eleven har. Det man som förälder kan göra är att lyssna om barnet själv kommer med frågor och svara med den information som finns. Elevhälsoenheten stöttar skolor och förskolor om frågor eller oro skulle uppstå hos barn och elever med anledning av händelsen på Vika skola. Om man som vårdnadshavare upplever att ett barn visar stor oro, kan barnet få stöd från socialtjänstens resursteam. Resursteamet nås på telefon 0250-264 00.

Bakgrund

Den 29 november hittades en kamera på Vika skola. Kameran var riktad mot ett omklädningsrum. Polisen har granskat materialet och funnit att ett 15-tal barn har filmats den 29 november 2016. Det finns inget som tyder på att materialet har spridits. Ingen av barnen är utan kläder på det aktuella bildmaterialet. Den misstänkte är lärarvikarie på skolan. Han har förhörts av polis och har erkänt gärningen. Det finns inget i utredningen som tyder på att den misstänkte ska ha angripit eleverna. För ytterligare information: www.aklagare.se

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 december 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213