Mora - drivkraftig kommun med stort fokus på kollegialt lärande

2 maj 2017

I maj förra året stod det klart att Noretskolan, åk 7-9, i Mora hade beviljats ett tvåårigt EU-projekt inom ramen för Erasmus+. Projektet syftar till att stärka det internationella arbetet på skolan, få fler elever att klara grundskolan med godkända betyg, skapa bättre förutsättningar för ett gott klassrumsklimat och utveckla ett nätverk av internationella kontakter. I projektet ingår bland annat jobbskuggning och kurser i andra europeiska länder. Läs mer på lararkarriar.se

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213