Kommunstyrelsen föreslås säga ja till friskola i Mora

5 april 2018
Elev räcker upp handen under en lektion. Visa större bild

Mora kommun ställer sig positiv till etableringen av en friskola på grundskolenivå. Kommunstyrelsen föreslås ge ett positivt yttrande till Skolinspektionen, som är den myndighet som beslutar om friskoleetableringar.

Det är friskolan Scandinavian College P.U.L.S. AB som har ansökt hos Skolinspektionen om att få starta en fristående grundskola för årskurserna 7–9 i Mora från och med läsåret 2019–2020. Skolinspektionen har bett Mora kommun att yttra sig i frågan. Kommunens remissvar ska ta upp de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna av en eventuell friskoleetablering.

Scandinavian College P.U.L.S. AB planerar att ha profilinriktningar inom idrott och friluftsliv i sin utbildning.

– Det skulle stämma väl ihop med Moras vision om ett aktivt liv och de befintliga idrottslinjerna på gymnasiet, säger Rose-Mari Bogg (C), ordförande i för- och grundskolenämnden i Mora kommun.

Kommunens skolorganisation ses över

I befolkningsprognosen är antalet högstadieelever i Mora kommun cirka 700. Scandinavian College planerar att ha en verksamhet med 180 elever. Den kommunala skolan skulle i så fall ha ett underlag på omkring 500 elever.

– Mora kommun är inne i en fas där skolorganisationen ses över. Framför allt förs en diskussion om att slå ihop de två högstadieskolorna och bygga en ny. Ansökan kommer därför vid en väl vald tidpunkt eftersom att kommunen är inne i en förändringsfas, säger Rose-Mari Bogg (C).

Locka fler lärare

Det skrivs vidare i förslaget till yttrande att fler lärare kan attraheras om kommunen lockar med både en mindre fristående skola och större kommunal grundskola.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna att Scandinavian College P.U.L.S. AB får etablera sig med en grundfriskola i Mora kommun, i sitt yttrande till Skolinspektionen. Den 10 april kommer kommunstyrelsen att besluta i frågan.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Rose-Marie Bogg Ordförande i för- och grundskolenämnden
  Mora kommun
  792 80 Mora

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213