”Kärleken är fri” på Mora gymnasium

15 oktober 2018

Hjärta med omfamnande armar

På Mora gymnasium handlar det om kärlek hela veckan lång, från 15 till 19 oktober. Det är Mora kommun, Polisen och Rädda Barnen och flera andra organisationer som genomför en kampanj för att unga ska känna till sina rättigheter.

Konceptet är framtaget av Rädda Barnen och syftar till att få unga att känna till sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Under veckan kommer klassrumsbesök med värderingsövningar att göras och det finns två bemannade utställningar på skolan.

Syftet är att unga ska bli medvetna om sina rättigheter enligt barnkonventionen, bland annat vad gäller könstillhörighet, rätten att älska den man vill och rätten till sin kropp. Ett annat mål är att förtroendet för samhällsaktörer som polis och socialtjänst ska stärkas och att unga ska veta vart de kan vända sig för att få hjälp.

Den 18 oktober kommer eleverna få lyssna på två föreläsningar med Andreas Jonsson som är en av de främsta talarna inom attitydförändring och som lyfter frågor om respekt för alla människors lika värde – oavsett hudfärg, religion eller sexuell läggning.

I kampanjen på Mora gymnasium medverkar bland andra Mora kommun, Rädda barnen, polisen, elevhälsan, socialtjänsten, Familjens hus, Ungdomens hus i Orsa och Mora ungdomsmottagning.

Kontaktpersoner: 
Jennifer Qvarnström, tel. 072-202 32 87

Anna Jonsson, tel. 072-202 31 31

Samordnare mot våld i nära relationer
Mora, Orsa, Älvdalens och Malung-Sälens kommuner

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213