Inga inskränkningar i höstens estetutbildning

12 april 2012

Nej kunde bli ja 

Gymnasienämndens beslut att slopa elevintaget på inriktningen mot bild har rivits upp. Det innebär att Mora erbjuder hela programmet med bild-dans-musik-teater.

Nu var nedläggningsbeslutet visserligen inte hugget i sten, det fanns en möjlig öppning men den förutsatte att lärare och skolledning kunde hitta ett upplägg som ryms inom budgetramen. Något som man alltså lyckats med, enligt rektor Lars Lisspers:

- De senaste tre-fyra veckorna har vi diskuterat hur arbetsformerna skulle kunna se ut för att klara fyra inriktningar på estetprogrammet. Vi har då - bildligt och bokstavligt - tvingats tänka utanför "Black Box" som skolans teaterlokal heter. Ett krav som vi också haft att ta hänsyn till är långsiktighet, lösningen får inte bara vara ettårig utan den ska hålla över tid. Och det tror vi oss ha lyckats med. Men det kommer att krävas bra samverkan mellan de fyra inriktningarna och noggrann schemaläggning. Den ekonomiska vinsten ligger i färre lärartimmar genom paketeringen. Men en sådan här besparingsåtgärd fungerar bara på estetprogrammet, vi har testat om den vore möjlig på andra program med det är den alltså inte.

estetlarare
Lärare på Estetprogrammet är, fr.v., Martin Göthberg (teater), Mattias Finn (musik), Hanna Cedervall (bild) och Anna-Maria Muñoz-Åhlén (dans).

Smartare schema

Anledningen till att bildinriktningen först lades ned var att endast fem elever hade den som första val. Nu kan de glädja sig åt att få utlopp för sina konstnärliga intressen och det kommer att ske på med en nydanande pedagogik.

- Med få elever är det svårt att bilda grupper, förklarar teaterläraren Martin Göthberg. Det vi kommer att göra är att låta de olika årskurserna läsa vissa moment tillsammans, till exempel årskurs 1 och årskurs 2 eller årskurs 2 och årskurs 3. Sedan ska vi också göra olika slags produktioner där alla inriktningar kan samverka och hjälpas åt. I produktionerna får eleverna uppträda inför riktig publik och då använda sig av de grunder som man lärt sig.

- Jag ser inga problem med att blanda årskurser, det går bra att pussla ihop, menar bildläraren Hanna Cedervall.

Hon får stöd av dansläraren Anna-Maria Muñoz-Åhlén som också ser en annan fördel:

- Som arbetsmarknaden ser ut numera så behöver eleverna kunna lite grann från alla de fyra inriktningarna för att lättare kunna få jobb.

skolteater
Produktion av musikaler har man redan erfarenhet av på S:t Mikaelsskolan.

Omvalsperioden kan ge nya sökande

När estetprogrammet nu har blivit komplett, i länet är det för övrigt bara Falun som också har fyra inriktningar, kan elever från hela länet söka till Mora. Det nya upplägget ligger precis rätt i tiden. Från vecka 16-18 infaller nämligen omvalsperioden som gör det möjligt att byta spår för dem som börjat tveka i sina tidigare val. Det är en omständighet som ger förhoppningar om att fler än de fem som sökte bildinriktningen som förstahandsval ska anmäla sitt intresse. Det ryktas redan om att två Orsaelever tänker ändra sig och välja estetprogrammet.

Gymnasienämnden har för sin del uttalat att S:t Mikaelsskolan ska ha både topp och bredd och det kompletta estetprogrammet är en viktig byggsten i det sammanhanget.

- Som jag ser det är musikaler en profil som vi kan utveckla vidare framöver, menar Martin Göthberg. Vi har jobbat lite med det redan och har lokaler, kompetens och schemaläggning på plats. En stor produktion vartannat år skulle vara spännande att göra och i en sådan kan elever från alla inriktningar delta, kanske också byta nisch till viss del.

 

Sven-Erik Nilsson    

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 april 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213