Första läsåret på Selja-Långlets friskola

2 juli 2012
Selja-Långlet
Redan 2004 började föräldrar i byarna Selja och Långlet bearbeta den kommunala skolledningen för att få behålla byskolan som var nedläggningshotad. Och redan då väcktes de första tankarna på att försöka starta en friskola. Mot slutet av årtiondet, sedan kommunen beslutat att flytta årskurserna 4-6 till Morkarlby skola, tog friskoleplanerna fastare form och "Selja-Långlets friskola ekonomisk förening" bildades.

Kommunen och Skolinspektionen gav klartecken

- Vi insåg genast vilka problem som skulle uppstå om bara årskurserna 1-3 skulle bli kvar här, säger Marie Hjerpe, en av styrelseledamöterna i föreningen. Det skulle ha inneburit att antalet elever halverats till ett 30-tal och det ansåg vi vara för få både socialt och utvecklingsmässigt. Dessutom skulle klasserna i Morkarlby ha blivit väldigt stora om beslutet genomförts.

Det gjorde det nu inte, för nu vände sig föreningen till Skolinspektionen med en ansökan om att få bilda en fristående skola. Även Mora kommun fick en ansökan om godkännande och rätt till bidrag både för förskola och fritidshem/skolbarnsomsorg. Skolledningen insåg att Skolinspektionen skulle säga ja och drog därför, i mitten av juni 2010, tillbaka beslutet om att flytta eleverna eftersom de i så fall ganska snart skulle ha fått flyttas tillbaka till Selja-Långlets skola.

Föreningens arbete med förberedelserna gick vidare och friskoleprojektet fick kommunens välsignelse. Efter en del mindre om- och tillbyggnader och sedan förskolans paviljonger flyttats kunde friskolan starta lagom till höstterminen 2011.

Selja-Långlet
Utomhuspedagogik stod på schemat just den här dagen. William Wellert, Joel Andersson och Andreas Mårthen valde då att sysselsätta sig med ett algebraspel.

Lätt att locka personal

- Vi fick 70 ansökningar på våra rekryteringsannonser och två av de som jobbade här tidigare kom att bli kvar. I dag har vi 11 anställda, varav fyra i förskolan. Övriga sju finns i årskurserna F-6 där vi har både hel- och deltidstjänster.

Det gångna läsåret har skolan haft 61 elever och så långt man kan se ner i åldrarna kommer antalet att ligga på den nivån. Huvuddelen kommer från de två byarna som namngett skolan, till det kommer elever från Läde, Oxberg, Gopshus och angränsande delar av Östnor. Sollerön finns också representerad med en enda elev. 

Vid sidan av förskolan och förskoleklassen är indelningen rent av gammaldags. Klass 1-2 samsas i ett rum, 3-4 i ett annat och 5-6 i ett tredje. men här slutar likheterna.

Flexibel organisation

- Vi har inga klasslärare här som den kommunala skolan hade, förklarar Marie Hjerpe. I stället har vi ämneslärare, så matematikläraren undervisar till exempel alla elever från årskurs 1 till 6. Det innebär att eleverna inte inte behöver flytta på sig, utan de har sina klassrum och lärarna kommer istället in med sina ämnen. 

Det upplägget ger en antydan om skillnaden som elever och föräldrar upplever i förhållande till när skolan drevs i kommunal regi.

- Här kan personalens kompetenser utnyttjas bättre och flexibiliteten är betydligt  större. Lärarna följer varje elev hela vägen i sitt ämne från årskurs 1 till 6 och det ser vi som en stor fördel. Men vi följer givetvis alla lagar och regler som finns på skolområdet, och vår arbetsgivarorganisation har avtal med Lärarförbundet. Sedan finns föräldrarna som en viktig resurs; alla arbetar ideellt och vi kan själva göra en mindre ingrepp i lokalerna. som till exempel att måla eller sätta upp hyllor. Ett nytt klassrum och ombyggnaden av förskolan gjordes naturligtvis av kommunen och kostnaden ligger på vår hyra. Som i sin tur betalas av elevpengen som utgör vår ekonomi.

Selja-Långlet
En annan matematiklektion gick ut på att hitta talmönster. Här är det klass 3-4 som jobbar under ledning av Terese Fredriksson.

Bra samarbete med kommunen

En finess med lokalerna är att allt ligger under samma tak; även fritids, matsal och gymnastiksal. Den enda undervisning som sker utanför skolan är hem- och konsumentkunskap för årskurs 5 som då är på Morkarlby skola. Och slöjdar gör klasserna 3-6 på Bjäkenbackens skola där Marie Hjerpe är anställd slöjdlärare. 

- Musiklärare har vi heller ingen egen, hon kommer i stället hit och undervisar på plats.

Det första året har gått bra och Marie Hjerpe vill inte bara berömma lärare och elever.

- Vi har ett mycket bra samarbete med kommunens skolchef som har en bra inställning till det vi gör och är väldigt tillmötesgående.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 juli 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213