Förskolor får pris för miljö och pedagogik

3 december 2015

Varje år delar För- och grundskolenämnden ut två priser till skolor och förskolor som utmärkt sig med sitt pedagogiska arbete eller sitt arbete med miljö. Årets pristagare är förskolorna Kojan och Solgungan.

För- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg besökte under torsdagen de förskolor som tilldelats Pedagogiska förskolepriset och Mora skolors miljöpris. Priset består av ett diplom och en prissumma på 5000 kr.

Pedagogiska förskolepriset tilldelades föräldrakooperativet Kojan, som på ett innovativt sätt införlivat läroplansmålen i det övergripande temaarbetet ”Pettson och Findus”. Pedagogerna på Kojan visar upp ett framgångsrikt arbetssätt där en sagokaraktär kopplas samman med ett välutvecklat temaarbete som tydligt kopplas till läroplansmålen, och tilldelas därmed Pedagogiska förskolepriset 2015.

I temaarbetet får barnen prova olika uttrycksformer som musik, drama och bilder. De får utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning. De får även förståelse för grundläggande egenskaper hos mängd och antal genom att sy olika föremål, tillverka sitt eget metspö i sin nuvarande längd och baka en pannkakstårta. Pettson kommer även att experimentera med barnen gällande luft och vatten.

för- och grundskolenämndens ordförande besöker prisvinnande förskolor Visa större bild
Några ur personalgruppen på Kojan tillsammans med För- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg

Mora skolors miljöpris tilldelades personalkooperativet Solgungan, för visat stor uthållighet i arbetet med natur, miljö och hälsa. Barn och pedagoger på Solgungans förskola gör skillnad i sitt arbete med att värna om vår miljö och natur och tilldelas därför Mora skolors miljöpris 2015.

För fem år sedan blev Solgungans förskola certifierad med Grön flagg och arbetar fortfarande aktivt med närmiljö, vattenresurser, klimat och energi, kretslopp, livsstil och hälsa samt konsumtion. Barnen har bland annat kollat upp miljömärkningar i hemmet, deltagit i ”skräpplockardagen” och odlat egna råvaror.

för- och grundskolenämndens ordförande besöker prisvinnande förskolor Visa större bild
Personalen på Solgungan bjöd på rundvandring och tog emot Mora skolors miljöpris

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 december 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213