Föräldrautbildning Connect

16 mars 2011

Connect

Du som förälder är viktig för oss!

Alla föräldrar har tankar om hur man klarar sig i sin föräldraroll. Vi kan brottas med tankar som; gör jag rätt, är jag en tillräckligt bra förälder och hänger jag med i mitt barns utveckling? Hur utvecklas barn egentligen och vad är det som är ”normalt”? Vad är det som händer i tonåren?

I Mora kommun är föräldrautbildning ett prioriterat område. Utbildningen leder till ett ökat föräldraengagemang vilket är mycket viktigt. Ibland efterfrågas ”körkort” för föräldrar. Det kan vi inte erbjuda, men vi kan erbjuda Dig som har barn i åldern 9-16 år möjlighet att delta i en forskningsstudie. Kursen handlar om barns utveckling och om hur Du som förälder kan fortsätta att ha en bra relation till ditt barn. 

Forskningsstudien

Studien syftar till att undersöka om föräldrar som inte upplever stora problem, bekymmer eller oro kring sina barn ändå kan ha nytta av en föräldrakurs.

Studien avser att ta reda på och utvärdera om föräldraprogrammet Connect är en föräldrakurs som stärker föräldrars upplevelse av kompetens i föräldrarollen, upplevelse av kontroll samt om föräldrarna upplever en minskad stress i sitt föräldraskap.

För att kunna utföra denna studie söker vi Dig som har barn i åldern 9-16 år.

Studien utförs i samarbete mellan Örebro Universitet, Mora kommun och Örebro kommun. Ansvarig för studien är Håkan Stattin, professor i psykologi, vid Örebro Universitet.

Vad är Connect?

Connect är en 10 veckors kurs som hjälper föräldrar till barn och tonåringar att förstå sitt barns utveckling och hantera barnens beteenden. Föräldrarna träffas i små grupper med två utbildade gruppledare en timme i veckan. Det serveras fika/mat. Barnvakt och skjuts ordnas vid behov.

Kursen syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn, öka kommunikationen samt minska stress och konflikter i föräldraskapet.

Vid varje möte får föräldrarna information om barns och ungdomars utveckling. Föräldrarna får se rollspel och delta i övningar som hjälper dem att hitta nya sätt att bemöta och hantera sina barns beteenden.

Varje barn och förälder är olika. Därför undviker Connect att lära ut det rätta sättet att vara förälder på och istället uppmuntras föräldrarna att se att de har alternativ som både stöttar deras relation till barnet, samtidigt som de kan sätta gränser och förstå att förändring är en del av barnets utveckling.

Läs mer om Connect 

Vad innebär studien för mig som förälder?

Att delta i studien innebär att Du tillsammans med andra föräldrar kommer att delta i en föräldrakurs, Connect. Du förväntas besvara enkätfrågor.

Vad förbinder jag mig till?

Du som förälder förbinder Dig till att besvara en enkät samt korta telefonintervjuer vid tre till fyra tillfällen. Deltagande i studien är frivilligt och Du kan när som helst avsluta din medverkan.

Ersättning

Du som fullföljer studien erhåller en ersättning på 500 kronor.

Sekretess

All personal som är med i studien undertecknar en förbindelse om tystnadslikt. Ingen annan en de som utför studien har rätt att ta del av de uppgifter Du lämnar.

Informationsträff

Äger rum måndagen den 19 september. Anmäl dig här

 

Kontakt

Lena Grudd
Familjepedagog Elevhälsan

0250-263 97

070-683 44 37

This is a mailto link

 


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 september 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213