För- och grundskolenämnden vill byta fördelningsmodell

14 april 2011

(Noteringar från sammanträdet den 13 april)

Verksamhetsuppföljningen efter årets tre första månader ser relativt bra ut och gör att skolchefen Christer Winbo vågar tro på minst ett nollresultat för 2011. Kanske kan det också bli ett visst plus och det vore i så fall välkommet.

- Det skulle behövas för att lindra det sparkrav på 2 mkr som vi har för 2012, förklarar han. Vi vet heller inte om vi får lönekostnadsökningar utöver budgetens 1.5 % täckta, skulle ökningarna hamna på 3 % innebär det i så fall 3 mkr i försämrat resultat. I år måste vi spara 1.4 mkr, det tas på personalsidan och betyder att den delen av budgeten skärs ned med 0. 6 %. De strukturmedel som kommunstyrelsen anslagit ger oss ett tillskott på 6 mkr i år, men de pengarna har i princip redan gått åt till lönekostnadsökningar och lokalkostnader. Trots det räknar jag med att vi ändå ska kunna göra de strukturförändringar som medlen är avsedda för.

Kraven på besparingar är ett återkommande fenomen som självfallet påverkar skolledning och lärare negativt. Att minskat elevantal får genomslag i budgeten är en sak, men bortsett från det upplevs det som att man ända sedan kommunaliseringen 1999 har hamnat i en spiral av nedskärningar. Därför vill nu både nämnden och skolledningen försöka hitta en ny sätt att hantera den årliga ram som man tilldelas.

- Jag förstår personalens frustration över mönstret med ständiga besparingar, säger Christer Winbo. Därför viill vi till hösten ta fram en modell där vi stämmer av med kommunstyrelsen hur stor grundbemanningen i skolan ska vara. Sedan skulle antalet elever avgöra hur många lärare det ska finnas. Särskilda resurser skulle hanteras centralt. Före kommunaliseringen fanns tydliga regler om ersättning och det hade onekligen sina förtjänster. 

- Det tar så mycket kraft att diskutera besparingar ständigt och jämt, även om det inte alltid är frågan om stora belopp, menar Anna Hed, ordförande i för- och grundskolenämnden. Så av det skälet måste vi försöka hitta ett nytt sätt att hantera ekonomin.

Canada förskola

Markarbetena för ett nytt bostadsområde söder om Kvarnholsvägen har redan påbörjats och där kommer också en ny förskola att byggas. Den får tre avdelningar och liknar i allt väsentligt den nya förskolan på Sollerön. Ändringarna består bland annat fler barnvagnsplatser utomhus och något större hemvisten. Eventuellt installeras också golvvärme.

Selja Skola

Förvaltningen ger tillstånd att även driva ett kooperativ på området, eftersom det är kommunen som har tillståndsgivning och tillsyn för sådan verksamhet. I maj kommer avtal att skrivas om vilka tjänster friskolan ska köpa av kommunen.

Ämnesprov i årskurs 3

Skolverket har genomfört prov i matematik och svenska och sammanfattningsvis kan sägas att Moras skolor hävdar sig väl i jämförelse med genomsnittet för riket. 

- Resultaten har förbättrats, så det går åt rätt håll, konstaterar Anna Hed.

En utförlig presentation kommer i den kvalitetsredovisning som blir klar senare i år.

Kommunen söker projektpengar

Det gör man tillsammans med Orsa, Älvdalens och Malung/Sälens kommuner samt landstinget och ansökan gäller projektet "Föräldraspåret - att hjälpas åt i det långa loppet". Målet är att utveckla föräldrastöd för att minska ungas bruk av alkohol och andra droger. Projektet startar vid halvårsskiftet och pågår till och med 2013-12-31.

Totala kostnaden uppgår till 1 063 625 kronor och bidraget som söks från Statens Folkhälsoinstitut är 744 358 kronor. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 april 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213