Ester Bomans Pris 2016 tilldelas Martin Göthberg

31 maj 2016

Ester Bomans stiftelse har beslutat att utdela sitt pris till Martin Göthberg, lärare i svenska och teater vid Mora gymnasium. Prissumman är på 50 000 kronor.

Prismotivering lyder: "Martin Göthberg är en mångsidig och dynamisk lärare vid Mora gymnasium. Han har under några år – parallellt med sin undervisning – forskat kring hur arbetet med en teatertext påverkar elevers läsförståelse. Göthbergs licentiatuppsats ”Pimpa Texten” (2015) ger ny viktig kunskap om de estetiska ämnenas potential. Den är så handfast och välskriven att lärdomarna i den kan tillämpas av andra pedagoger."

Ester Boman (1878-1947) var en viktig pionjär för moderniseringen av den svenska skolan. 1909 grundade hon internatskolan Tyringe helpension, som utvecklades till en av landets mest aktade skolor. Praktisk-estetiska ämnen hade en viktig funktion i pedagogiken där.

I sitt testamente bestämde Ester Boman att hennes tillgångar skulle gå till en stiftelse för att främja barns och ungdomars psykiska fostran. Stiftelsens främsta verksamhet idag är att tillsammans med föreningen Mind driva Föräldratelefonen och Självmordslinjen. Mind är en ideell organisation som arbetar för den psykiska hälsan. Läs mer om Ester Bomans stiftelse och Mind på www.esterboman.se och www.mind.se

Ester Bomans pris har bara delats ut en gång tidigare, vilket var år 2008. Då tillföll det Lotta Lundgren, verksamhetsledare för Drömmarnas Hus i Rosengård i Malmö.

Ester Bomans gärning finns beskriven i en doktorsavhandling från 2001 av Kent Hägglund: ”Ester Boman, Tyringe Helpension och Teatern”, som kan laddas ner här.

Carl von Essen/Generalsekreterare Mind
+46 (0) 8 34 70 65, +46 (0) 730 595900

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på StumbleUpon
  • Dela på Yahoo! Bookmarks
  • Dela på MySpace

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213