Engagerade pedagoger ger eleverna motivation och studiero

16 februari 2018

På Bjäkenbackens skola har eleverna roligt på sina raster och förenar nytta med nöje tack vare engagerad personal – Eleverna kommer ofta 20 minuter före sin lektion för att snöra på sig skridskor eller skidor, säger idrottslärare Erik Svensson. Efter idrottslektionen tar sig eleverna en tur igen under lunchrasten och stannar gärna kvar efter skoldagens slut för att återigen ge sig ut på isen eller skidspåret under fritidstiden. Flera elever tar tack vare närheten tillf��llet i akt att under rasterna nyttja isplanerna och skidspåret. På så sätt kommer många elever upp i 3-4 aktivitetstillfällen/dag!

-Eleverna är otroligt aktiva och utvecklar sina färdigheter i snabb takt, berättar Erik. Det är full fart från morgon till kväll. Detta förväntas även ge positiva effekter på elevernas studiero och långsiktiga hälsobefrämjande.

Eleverna har två isplaner i nära anslutning till skolan – en för lek och fri åkning där inga klubbor får användas. Den andra isplanen är avsedd för spel med klubbor. Under hösten fick vi ärva den gamla ishockeyrinken från Mora gymnasium vars byggprogram var behjälpligt med monteringen. Ett av eleverna mycket uppskattat nytillskott.

På skolan hittades ett parti gamla brännbollskoner av trä som nu används som ”curlingstenar”. Med vattenfärger målades bon på isen så att eleverna även har möjlighet att spela curling vilket har blivit mycket populärt.

För att åka skidor på raster och lektioner är det bara att kliva ut genom en av skolans dörrar som leder direkt ut till idrottsplanen, här kan man snacka om ”ski-in och ski-out”! Strax utanför dörren ligger skidspåren, som vi själva gör med Östnors bys skoter och spårutrustning som skolan får låna. I slänten ner till idrottsplanen finns en skicrossbana byggd av snö där eleverna kan öva i olika terrängvågor, hopp och slalombanor.  På Idrottsplanen finns preparerade skidspår där eleverna kan öva upp sin skidteknik. Tack vare att isplanerna och skidaktiviteterna finns i direkt anslutning till varandra kan eleverna få välja mellan att åka skridskor och skidor eller både och under idrottslektionerna. Skolan tillhandahåller lån av skidutrustning och skridskor.  Erik berättade en liten anekdot om hur det gick till när skolans skidutrustning köptes in:

-MoraNisse hade en skidintresserad lärare på sin tid, som senare även blev rektor på skolan. Släktingar till rektorn donerade 20.000:- till skolan att användas till elevändamål. Kollegiet beslutade då att köpa in 20 par skidor, pjäxor och stavar, vilka har kommit mycket väl till pass.

- Förutsättningarna har varit extremt bra denna vinter med mycket snö och kyla som har möjliggjort detta, fortsätter Erik. Visst är det mycket jobb med bl.a. skottning av isplanerna och att köra upp skidspår, men det har det varit värt när vi ser elevernas framsteg och uppskattning. Till sin hjälp med spolning, skottning och spårdragning har Erik haft sina arbetskollegor. Även engagerade elever hjälper till med arbetet.

snöaktiviteter på Bjäkenbackens skola

Erik Svensson, idrottslärare på Bjäkenbackens skola

Hockeyspel på Bjäkenbackens skola

Hockeyrinken

snöaktiviteter på Bjäkenbackens skola

Skicrossbana

curling på isplanen vid Bjäkenbackens skola

Curling och skridskoåkning på isplanen

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213