Demokratidag med nytt upplägg

28 oktober 2013

Efter mer än ett decennium med "Open space" hade det blivit dags att förnya Demokratidagen. Ersättaren kallas "Dialogcafé" och premiären ägde rum den 24 oktober.

Borta var nu "bästalista" och "värstalista" och mycket annat som kännetecknat tidigare Demokratidagar. Gruppledarna, som rekryteras bland Mora ungdomsråds medlemmar, hade fått en ny roll och uppgiften var i princip att se till att tiderna hölls. För i Dialogcaféet leds nämligen diskussionerna istället av vuxna "samtalsuppmuntrare" i form av politiker och tjänstemän, två till tre i varje grupp. 

Dialogcafé Visa större bild
Här diskuterar en av grupperna samhällsplanering, under ledning av tjänstemännen Anna Jernqvist och Frida Petersson samt politikern Johan Jansson.

Gruppdiskussionerna är alltså kvar och i år var det 84 elever från klass 4 till och med gymnasiets sista årskurs som fördelats i åtta grupper. Det fanns också åtta olika teman som skulle diskuteras och varje grupp tillbringade 20 minuter med vart och ett av dem. Dessa teman hade samtalsuppmuntrarna valt vid sin genomgång dagen innan utifrån vad de vuxna vill veta om önskemål och behov hos ungdomarna:

 • Skola
 • Bilden av Mora
 • Samhällsplanering
 • Fritid
 • Hälsa
 • Trygghet
 • Trafik
 • Tolerans

De traditionella blädderblocksbladen kom sedan att innehålla de nyckelord som diskussionerna utmynnat i. De mer utförliga kommentarerna skrevs ner i en dator och kommer sedan att sammanställas och distribueras till alla nämnder, förvaltningar och andra intressenter. 

Whiteboard Visa större bild
Exempel på synpunkter från en grupp som diskuterat ämnet Samhällsplanering.

Den första Demokratidagen ägde rum 2001 och sedan dess har den varit ett årligen återkommande evenemang och många synpunkter har framförts av de 80-100 ungdomar som brukar delta. Ständigt återkommande önskemål har varit mer kvällsbussar ut till byarna, bättre skolmat och mer affärer.

- Visst kom kvällsbussarna upp även i år, säger kommunens miljösamordnare Eva Larsson som också var en av samtalsuppmuntrarna i gruppen Trafik. Men vi pratade också om mycket annat och fick många bra tips om hur man skulle kunna göra trafiksituationen säkrare för de som går och cyklar i Mora.

Vid en rundvandring mellan de åtta stationerna mot slutet av dagen kunde man se följande nyckelord - bland många andra - på blädderblocken:

 • Fortkörning genom byar
 • Lånecyklar
 • Farlig cykelväg till Våmhus skola
 • Saknar läroböcker
 • Musikfestival, amerikansk fotboll
 • Gång- och cykelvägar
 • Ta önskemål på allvar
 • Lärare - ta ledarskapet
 • Klassrumsmiljö

- I år har vi fått EU-medel från programmet "Ung och aktiv" för att arrangera Demokratidagen, berättade ungdomssamordnaren Åke Nyström. Tack vare det kan vi också genomföra en så kallad "Hörring" och den kommer troligen att äga rum någon gång i februari. Då träffas de vuxna som deltog idag, andra berörda vuxna och några ungdomar för att jobba vidare med det som kom fram under Demokratidagen.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213