Demokratidag med internationellt deltagande

28 oktober 2011

På försommaren inledde Mora ungdomsråd ett utbyte med ungdomar från Slovakien. Och lagom till årets Demokratidag kom svarsbesöket.

De 17 slovakerna kom från städerna Čadca, Zilini och Dolny Kubín och Demokratidagen var deras första programpunkt under den sex dagar långa vistelsen i Mora. Hit hade man kommit efter att ha inlett resan med en 20-milafärd med bil till Bratislava för att sedan byta till buss och åka vidare till Wien. Därefter flyg till Arlanda och tåg till Mora, med byte i Borlänge. Ett heldagsprogram som alltså avlöstes dagen därpå med den tolfte Demokratidagen i Mora.

Slovaker
Från Slovakien kom Jakub Plazak, Tamara Kyzekova, Romana Micova, Simona Micova och Zuzana Piskova.

Tolv Demokratidagar har gett rutin

Från en trevande start på Åsengården 2002 har detta arrangemang blivit årligen återkommande, ja två år har det har till och med körts två gånger. Årets tema var ”Bilden av Mora”, för övrigt detsamma som seniorerna ägnade sin demokratidag åt tidigare i år. Nu var det alltså ungdomens tur, närmare bestämt åldersgruppen 9-19 år, och ett 90-tal från olika klasser hade kommit till Moraparken för att ge sin syn på hur Mora kan göras ännu bättre. Som vanligt fanns också politiker och tjänstemän med för att tjänstgöra som gruppledare i de tio arbetsgrupper som bildats.

Lista Visa större bild
Här några synpunkter som listats.

Förutom det slovakiska inslaget deltog Rinkeby-Kista med fem personer, Avesta med sex och Vallentuna hade sänt två observatörer för att se och lära av Mora. Som för övrigt utsågs till Årets ungdomskommun 2009 och Demokratidagens betydelse för den utmärkelsen kan knappast överskattas. En del av de synpunkter och önskemål som kommit fram genom åren har också blivit verklighet. Dataprojektorn presenterade bland annat Rosa Huset, skateparken, kvällsbussar, bowlinghall, graffitivägg  och Tingsnäsbadet, inte heller Ö&B eller H&M glömdes bort. Allt kanske inte Demokratidagen kan ta åt sig äran av, men allt har funnits med på önskelistorna i många år.

Ungdomarna är framtiden

Kommunalrådet Peter Helander påpekade i sitt inledningstal att en undersökning visat att 500 000 (!) personer vill flytta till Mora. Han ställde själv den givna följdfrågan ”Varför gör dom inte det då?” och menade att bristen på jobb var en avgörande faktor.  Men för den politiska ledningen finns många andra viktiga frågor att funder över. Hur ska Mora kunna växa? Hur ska vi kunna konkurrera? Hur ska vi förklara varför Mora är bättre?

- Vi måste kanske också bli lite öppnare och modernare, inte bara förlita oss på våra traditioner. Mora ses mest som en turistort, men vi vill också uppfattas som regionstad i norra Dalarna och en slogan skulle kunna vara ”Mora är regionstaden med aktiva människor”. Men det är ni ungdomar som ska göra skillnad i framtiden och därför hoppas jag att ni får en bra dag med många goda idéer om hur vår kommun ska utvecklas.

Grupparbete
Här redovisar en gruppmedlem vad man diskuterat. Och kommunalrådet assisterar med blädderblocket.

Livliga diskussioner

Efter ett par övningar för att komma i rätt stämning delades sedan ungdomarna in i arbetsgrupper under ledning av ett par gruppledare från Mora Ungdomsråd, kompletterade med någon politiker och tjänsteman. Sedan startade idéflödet. Först inriktat på vad som är bra respektive dåligt i Mora, därefter valdes specifika satsningsområden ut som särskilt viktiga. Vid avslutningen, när varje gruppledare fick lyfta fram ett område som diskuterats, nämndes följande:

  • Skolmiljö
  • Cykelpark, bättre badhus
  • Busstider, galleria
  • Köpcenter
  • Nya ambulanser och polisbilar
  • Ny ishall, allaktivitetshall, disco
  • Skolmaten
  • Lärarnas kompetens
  • Artistpark

Artistparken var ett önskemål från den slovakiska gruppen som självfallet jobbade med företeelser i sina egna städer. Den parken var tänkt som en kulturpark i vid bemärkelse, där konst i olika former samsas med teater, musik och andra kulturyttringar.

- Allt material från grupparbetena, både blädderblocksblad och gruppledarnas noteringar i datorerna, kommer att samlas ihop och dokumenteras innan det skickas vidare till kommunstyrelsen, berättade ungdomssamordnaren Åke Nyström när dagen rundades av vid 14-tiden. Sedan kommer kommunstyrelsen att kolla vad som är genomförbart på kortare och längre sikt. Som vanligt blir det också ett uppföljningsmöte, en ”Hör-ring”, lite längre fram och då ska vi gå vidare i processen.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213