Därför inför Mora kommun restriktioner för vikarier inom för- och grundskolan

28 november 2018

I september i år införde hela Mora kommun restriktioner för inköp och vikarier. Anledningen var att kommunen såg ut att göra ett betydligt sämre resultat än väntat för 2018. En viss åtstramning var nödvändigt för att vi ska kunna satsa vidare under 2019.

När det gäller för- och grundskolans del innebär det att vi inför vissa restriktioner för när vi tar in vikarier. Grundregeln är att ingen sjukvikarie tas in den första dagen i förskolan och efter andra dagen i grundskolan.

Om det finns särskilda skäl, kan vi fortsätta att ta in vikarier även den första dagen. Det kan exempelvis inträffa om flera pedagoger eller lärare blir sjuka samtidigt. Då måste självklart vikarier anställas för att klara verksamheten. Också om det finns andra särskilda behov kan vi gå ifrån principerna för restriktioner.

Grundprincipen är att det ska finnas cirka sex barn per pedagog på förskolan. Eftersom struktur och rutiner är viktiga så försöker vi i största möjliga mån att fortsätta med de planerade aktiviteterna.

Det handlar alltså inte om något rent vikariestopp. Vi har restriktioner och det innebär en viss återhållsamhet, medan stopp innebär att inga vikarier alls tas in.

Inom förskolan försöker vi i största möjliga mån underlätta samverkan mellan olika avdelningar när personal är sjuk. Det är ofta bättre för barnen att få ha kontakt med vuxna som de känner igen, än att det kommer in nya personer på avdelningen. Dessutom är det ofta resurskrävande att introducera helt ny personal på kort tid.

Inom grundskolan har Mora kommun redan satsat på ett tvålärarsystem, vilket underlättar när lärare blir sjuka.

Vi kan förstå att många är oroas över restriktionerna och undrar hur de kan påverka barnen. Moras förskolor har dock en mycket professionell personal som arbetar för att hålla en hög kvalitet på verksamheten och tar stort ansvar för barnens trygghet.

Det är för övrigt inte ovanligt att kommuner har en permanent gräns för när sjukvikarier tas in. På många håll gäller t ex vikarieintag efter tre dagar inom för- och grundskola.

Restriktionerna i Mora kommun gäller fram till årsskiftet och efter det ska höstens restriktioner för vikarier inom för- och grundskolan utvärderas.

 

Anne Lundberg Svensson
administrativ chef

Inga-Lena Spansk
skolchef

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213