Dalarnas fritidsledare konfererade i Mora

28 september 2011

Inte alla naturligtvis, men 12 av länets 15 kommuner var i alla fall representerade. För att under ett par dagar diskutera gemensamma intressen.

Fritidsledarutbildning
Kommunalrådet Bengt-Åke Rehn
hälsar välkommen

Ungdomar - en bristvara på framtidens arbetsmarknad

Exakt 70 personer hade samlats på MoraParken där den första dagens övningar ägde rum. Traditionellt brukar en ledande politiker hälsa välkommen i sådana här sammanhang och här var det kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S) som dessutom gav en aktuell inblick i de utmaningar som Mora står inför.

- Vi behöver bland annat ersätta många 40-talister som går i pension de kommande åren, berättade han. I vår region i norra Dalarna gäller det minst 3 000 65-åringar mellan 2008 och 2014. Problemet är att endast ca 1 800 ungdomar kommer ut på vår arbetsmarknad under samma tid och följaktligen fattas det 1 200. Därför måste vi vara en attraktiv kommun att bo i och vi satsar därför mycket på ungdomar och ungdomsfrågor genom att skapa egna spelplaner som exempelvis Rosa Huset.

Ewa Thorslund
Ewa Thorslund.

Ämnen i tiden

Att sociala medier i en eller annan form skulle finnas med i programmet var knappast oväntat. En föreläsning i ämnet levererades av Ewa Thorslund och som rubrik hade hon valt "Barns och ungdomars digitala vardag - och om oss och vuxna...".

Ett område där generationsklyftan är ovanligt påtaglig och en del av hennes presentation tog upp just de vuxnas roll och ansvar. Vad de unga sysslar med på nätet berördes självfallet också, liksom de faror som utan tvivel hotar om det används på ett tanklöst sätt.

Den första dagens andra halva ägnades åt grupparbeten med utgångspunkt i fyra ämnen som utkristalliserats vid tidigare sammankomster:

 • Få ungdomar mer delaktiga
 • Ungdomsråd/gårdsråd
 • Gemensamma utbildningar/föreläsningar
 • Metoder för demokratiska möten

Dessa ämnen diskuterades i åtta olika grupper och dessutom tillkom följande ämnen vartefter tiden gick:

 • Samverkan mellan kommunerna
 • Vilka vill vi ha på gården?
 • Nätverkande mellan olika verksamheter i kommunen
 • Högre chefer vet vad man gör på golvet
 • Föräldrakontakt
 • Ordningsregler
 • Tjejgrupper
 • Invandrartjejer
 • Öka politikernärvaron
 • Språk problem (sic!)

Den metodik som användes under arbetspasset var "Open space". En välbeprövad variant i Mora som finslipats under många demokratidagar, både för ungdomar och seniorer. 

Dagen därpå besökte deltagarna Rosa Huset, ungdomens eget hus i Mora. Där återkopplade man till gårdagens arbete och funderade över hur man ska gå vidare i samarbetet.

- Vi i DUNS (Dalanätverket för ungdomssamordning) började för 4-5 år sedan med dessa årliga träffar för fritidledare, berättar Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora kommun. Anledningen var att vi ville höja deras status och visa betydelsen av deras jobb. Målsättningen är att fortsätta med dessa årliga träffar så allt talar för att vi möts igen nästa höst.

 

Fritidsledarutbildning
I början av konferensen lärde man känna varandra lite närmare genom ett par övningar
i ringform.

Sven-Erik Nilsson 

  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 september 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213