Dagbok från Slovakienbesöket (Del 4)

4 november 2011

Zažili sme vo Švédsku nádherný rušný týždeň. Bolo zaujímavé spoznať životné štýly švédskych rodín. Stretli sme sa u nich s veľkou srdečnosťou a pohostinnosťou.

Uvedomili sme si nové možnosti, čo môžeme a chceme dosiahnuť, upevnili vzťahy, získali nové informácie o kultúre a živote ľudí, vzdelávacom systéme.
Videli sme , čo mladí ľudia v More môžu dokázať, keď chcú a majú záujem.
V Pink House sme sa cítili ako doma. Veľa sme o ňom počuli už na Slovensku, ale skutočnosť nás milo prekvapila. Poniektorí sa ťažko odtrhli od biliardového stola, niekto nechcel prestať hrať a spievať v štúdiu, tvorivá kartová hra pobavila nielen hráčov, ale i okolie.
Plaváreň v More poskytla množstvo zážitkov. Užívali sme si veľmi tiež sauny v Mora Parken.
Ocenili sme ochotu pani predavačky a skutočnú kvalitu švédskych nožov.
Netradičný poľský sprievodca v továrničke na výrobu typických dalarnských drevených koní všetkých rozmerov poukazoval a vysvetlil ,čo sa dá urobiť s kúskom dreva.
Jednoznačne najšokujúcejšia pre nás bola návšteva školy. Aj my by sme chceli u nás veľa zmien, ktoré by mali pozitívny vplyv na študentov.
Veríme, že sa nám ich podarí uskutočniť

(miška, david, marek, tono)

We had a wonderful busy week in Sweden. It was interesting to know the lifestyles of Swedish families. We met them with their great cordiality and hospitality.

We realized new possibilities, and what we want to achieve, strengthen relationships, obtain new information on the culture and people's lives, the educational system.
We saw what young people can prove in Mora, when they want and are interested in.
At the Pink House we felt like at home. Many have heard of it already in Slovakia, but pleasantly surprised by the fact . Some people were hard to break away from the billiard table, someone  didn´t want to stop to play and sing in the studio, the creative card game entertained  not only players,  but also those who were coming round.
The swimming  pool  in  Morra offered a number of experiences. We were enjoying very much the sauna in the Mora Parken.
We appreciated  the willingness of Ms. shop assistant and the actual quality of Swedish knives. The Polish unconventional guide at the factory for the production of typical Dalarna wooden horses of all sizes pointed out and explained what can be done with a piece of wood.
Clearly the most shocking and strongest  for us was the visit of the school. Also we would like to have for us a lot of changes that would have a positive impact on students. We believe that we manage to make them

 

Letter for Åke

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 november 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213