Byggstart föreslås för förskolans nya lokaler i Våmhus

19 mars 2018

Tillbyggnad Våmhus skola Visa större bild
Skiss över Våmhus skola med tillbyggnad för förskolan.

Förskolan i Våmhus behöver nya lokaler. Kommunstyrelsen ska därför vid sitt nästa sammanträde besluta om att börja upphandlingen av en om- och tillbyggnad av Våmhus skola, där förskolan ska få sina nya lokaler.

Förskolan i Våmhus har under en lång tid lokaliserats i en äldre villa. Lokalerna är i dåligt skick och har brister i både funktion och tekniska krav.

Mora kommun har sen tidigare antagit en princip om att förskolor som byggs om eller byggs till ska ske i anslutning till en redan befintlig skola. Därför föreslås en om- och tillbyggnad av Våmhus skola för att inrymma förskoleverksamheten. Om Våmhus skola byggs om till att inrymma förskolan, kan förskoleverksamheten fortsätta som normalt i de gamla lokalerna under byggtiden.

Det skulle innebära en bättre miljö och en positiv utveckling av förskoleverksamheten i mer ändamålsenliga lokaler. Även utemiljön, som idag brister vid Våmhus skola, kan förbättras genom åtgärder för trafik och uteaktiviteter.

Den totala investeringsutgiften för hela projektet uppskattas till 5,5 miljoner kronor. Kostnaden har redan tagits upp i investeringsbudgeten för 2018 års kommunplan.

Om kommunstyrelsen beslutar att starta upphandlingen av byggnationerna, skulle en byggstart kunna ske i maj-juni och den färdiga förskolan vara klar i december i år. Nästa möte i kommunstyrelsen är den 20 mars.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213