Beslut om pilotskola för att prova nytt arbetssätt

9 mars 2016

För- och grundskolenämnden tog under onsdagens sammanträde beslut om en pilotskola för att prova nya arbetssätt, där lärarna får mer tid att samverka. Syftet är att utveckla arbetsformerna för att höja kvaliteten. Ett lönepåslag utgår till de deltagande. Projektet ska pågår under läsåret 2016/17 och utvärderas till sommaren 2017.

På sammanträdet presenterades även arbetet med en kulturpedagogisk plan, som resultat av ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Kulturförvaltningen. För- och grundskolenämnden är positiv till både den kulturpedagogiska planen och samverkan mellan de båda förvaltningarna.

Person som slår i en domaklubba
För- och grundskolenämnden tog beslut om pilotskola för att prova nya arbetssätt.
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 mars 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213