Barn- och utbildningsförvaltningen byter namn

13 juni 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen byter namn till för- och grundskoleförvaltningen. I samband med det byter också kansliet namn till Skolkansliet.

Det var i januari som ett medborgarförslag inkom till förvaltningen. Medborgaren menade att nämnd och förvaltning borde ha samma namn för att skapa enhetlighet. För- och grundskolenämnden tog fasta på förslaget och klubbade igenom beslutet på nämndsmötet i maj.

Utifrån årets analysdag har för- och grundskolenämnden fattat beslut om att lyfta tre prioriterade mål i nämndplanen. De kan sammanfattas med tre ”R”: resultat, rekrytering och rum (=lokaler).

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213