Asylsökande barn har rätt till allmän förskola

12 november 2015

Barn som läser

Alla barn i åldrarna 3-5 år och som bor i Sverige erbjuds allmän förskola. De barn som bor på asylboendet i Gesunda får under 15 timmar i veckan lära sig om normer och värden, utveckla språket samt medverka i olika fysiska aktiviteter.

Alla barn som bor i Sverige erbjuds allmän förskola från och med hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är en kostnadsfri pedagogisk verksamhet för förskolebarn under 15 timmar i veckan. De asylsökande barnen som går på den allmänna förskolan i Gesunda träffar varje vardag en förskollärare, en barnskötare och en språkstödjare. Språkstödjaren är till stor hjälp och bygger en språkligbro mellan lärarna, barnen och deras föräldrar.

Fokus ligger på att träna barnen på normer och värden och språkutveckling utifrån läroplanens mål. Hur ska man vara för att vara en bra kompis, hur är man mot varandra i en grupp och samtidigt får de utveckla sina språkkunskaper och lära sig svenska. Gesundaberget är en bra plats för uteaktiviteter och varje dag får barnen följa naturens årstidsväxlingar.

Idag är en det endast barn från asylboendet som går på den öppna förskolan i Gesunda. Vilket Anne Lundberg-Svensson som är administrativ chef på barn- och utbildningsförvaltningen ser som en trygghet.

- Det är jättebra om barnen får integrera sig med svenska barn, men i detta fall har vi gjort bedömningen att barnen behöver få en trygg plats att vara på. De är ett nytt land, nytt klimat, ny kultur och ett nytt språk och vi vill att barnen i lugn och ro ska finna en trygg tillvaro och finnas i ett sammanhang i närheten av sina vårdnadshavare.

Den allmänna förskolan erbjuder en planerad aktivitet varje vardag, vilket stärker barnen och underlättar för dem att komma in i det svenska samhället. Så länge barnen och deras vårdnadshavare söker asyl får barnen vara på den allmänna förskolan. När familjen har fått sin asyl godkänd kommer barnen att tillhöra en förskola i närheten av hemmet.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 november 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213