Ansökningstiden öppnad för pedagogiska förskolepriset och Mora skolors miljöpris

8 oktober 2015

Varje år delar För- och grundskolenämnden ut två priser - Pedagogiska förskolepriset och Mora skolors miljöpris. Ansökningstiden är nu öppen.

Informationen har under onsdagen gått ut till samtliga Moras skolor. Nomineringar görs via rektorerna och avdelningarna/skolorna kan bara nomineras av sig själva. Ansökningstiden går ut den 16 november. För- och grundskolenämnden beslutar om pristagare på sammansträdet den 2 december.

Mora skolors mijöpris är på 5 000 kr och får fritt disponeras av pristagarna. Priset är avsett att stödja och uppmuntra projekt och åtgärder inom miljö- och energisparrådet hos Moras skolor och förskolor.

Pedagogiska förskolepriset - även det på 5 000 kronor - utdelas till den avdelning/förskola som kan visa på ett arbete med pedagogisk inriktning som är innovativt och framgångsrikt för barnen vid aktuell avdelning/förskola. Utvecklingsarbete premieras.

barn skola utbildning
Pedagogiska förskolepriset och Mora skolors miljöpris delas varje år ut av För- och grundskolenämnden

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213