1 600 elever deltar i centrumutvecklingen

20 januari 2012
Elevrådsdag Visa större bild
Samhällplanerare Gunnar Israelsson berättar om centrumutvecklingen i Mora.

Så många blir det när alla gymnasister och högstadieelever får chansen att komma med sina synpunkter på hur centrala Mora ska se ut i framtiden.

Ett högst rimligt erbjudande, eftersom den åldersgruppen ska leva längre med förändringarna än de män och kvinnor i mogen ålder som också får tycka till i sammanhanget.

Elevråden engageras

För att nå ut till eleverna anordnades som ett första steg en elevrådsdag den 18 januari. Från varje elevråd hade fem representanter inbjudits med avsikten att de i sin tur ska föra informationen vidare till elev- och klassråden i respektive skola. En god tanke, men tyvärr visade det sig att inte alla skolor var representerade. Ett aber naturligtvis, men den kreative ungdomssamordnaren Åke Nyström löste det lilla problemet genom att utse några av de som fanns på plats att tillsammans med honom besöka elevråden i de aktuella skolorna. För att där berätta om den möjlighet som nu finns att framföra sina åsikter om hur centrum ska utvecklas.

Sju områden prioriteras

Kommunens samhällsplanerare Gunnar Israelsson gav en kort resumé av det arbete som redan gjorts av den så kallade centrumutvecklingsgruppen. En sammanslutning där många intressenter finns med; bland andra kommunen, handeln och fastighetsägarna. Diskussionerna här har förts över ett mycket brett fält, elevråden har däremot fått sig sju prioriterade områden tilldelade:

  • Behovet av ungdomslägenheter och lokalisering. Centrum, Strandens skolområde, Tingsnäs, Tuvan?
  • Elevens cykelväg - farliga eller otrygga ställen. Förslag till förändringar och/eller nya gång- och cykelvägar.
  • Parkernas utformning - aktiviteter.
  • Kajenområdet och Saxnäs grönområde.
  • Nuvarande busstationsområde som töms när Resecentrum tas i drift.
  • Förslag på serviceutbud/aktiviteter i centrum (gågatan).
  • Framtida utformning av Strandens skolområde. 

Begränsningen är emellertid inte på något sätt definitiv, det finns inget som hindrar idéer framförs även på andra områden.

- Om vi når ut till 1 600 elever så är det ungefär 8 procent av Moras befolkning, påpekade Gunnar Israelsson. Så ni är med andra ord en betydelsefull grupp i det här arbetet.

Elevrådsdag
Här planerar deltagarna presentationen för elevråden. Det är elevråden som
sedan ska ut i sina klasser och samla in synpunkter för vidare befordran till
den särskilda webbplatsen.

Valfri presentationsform

När diskussionerna ute i skolorna avslutats ska elevernas synpunkter skickas till en särskilt webbplats där varje skola har ett unikt lösenord för att kunna delta. Viktigt att notera är att klasserna eller elevråden inte behöver vara eniga kring de förslag som skickas in, enskilda förslag tas lika gärna emot. Redovisningen kan göras på valfritt sätt, till exempel i form av Worddokument, film, bilder med tillhörande text. Eller någon annan metod som kan vara lämplig.  

I mitten av mars är det tänkt att ett uppföljningsmöte ska äga rum med deltagande av elevrepresentanter, Mora Ungdomsråd, tjänstemän och politiker. Då kommer förslagen att diskuteras vidare innan de slutligen levereras till centrumutvecklingsgruppen.

Ungdomsstyrelsen följer Mora

Alltsedan Mora utsågs till "Årets ungdomskommun 2009" har statliga Ungdomsstyrelsen med intresse följt hur det framgångsrika arbetet med ungdomsdemokrati fortskrider. Efter att i 15 år ha utsett Årets Ungdomskommun har nu myndigheten lanserat ett nytt koncept som döpts till "Hållplats Sverige" och Per-Uno Frank fanns på plats under elevrådsdagen.

- Vi kommer att göra nedslag på olika håll i landet och titta på intressanta verksamheter som kan öka ungdomarnas inflytande och delaktighet i samhället. Sådana verksamheter är naturligtvis också intressanta att ta del av i andra kommuner. Tanken är dessutom att goda exempel sedan ska tas med till den kommande rikskonferensen. I dag är det spännande för mig att se hur Mora gått vidare och nu involverar ungdomarna i planarbetet.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 januari 2012.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213