Partnerskola i Mora kommun

Vi i Moras skolor hälsar Dig lärarstuderande hjärtligt välkommen till oss.
Här finns ett tjugotal utbildade skolförlagda lärarutbildare fördelade på samtliga åldrar och ämnesfördjupningar. De finns placerade på både små glesbygdsskolor och större enheter i tätorten.

Vi erbjuder Dig som är lärarstuderande i Mora

* Två introduktionsdagar
Då ger vi Dig bland annat en övergripande bild av kommunen och skolorganisationen. Du kommer även att besöka din fadderskola och träffa din fadder.

* En individuell studieplan
Där Du tillsammans med Din fadder kommer överens om vad, inom skolverksamheten, Du vill studera lite extra noga.

* En portfoliopärm
Som bland annat innehåller en presentation av lärarutbildarlaget, skolplan och verksamhetsplaner, blanketter och dessutom plats för eget material.

* Ett fadderåtagande där Du

 • ingår som medlem i lärarutbildarens arbetslag,
 • inbjuds till fortbildning, temadagar, friluftsdagar och annan gemensam verksamhet,
 • får tillgång till hela lärarutbildarlaget,
 • får kännedom om formellt och informellt elevinflytande,
 • får inblick i skolan organisation, administration och ekonomi samt ta del av rektors uppdrag och arbetsuppgifter

* Ett utbildningsåtagande där Du

 • blir delaktig i lärarens alla arbetsuppgifter,
 • får kontinuerliga reflekterande samtal med Din lärarutbildare,
 • får möjlighet att fördjupa Din kunskap om elevernas och Ditt eget lärande,
 • får möjlighet att pröva, för Dig, nya moment och arbetsmetoder,
 • får möjlighet att tillämpa Dina ämneskunskaper.

* En koordinator som

 • Du kan ha fortlöpande kontakt med,
 • har det övergripande ansvaret för lärarutbildarna,
 • sammankallar till möten med studenter och lärarutbildare.


Koordinator i kommunen är Reine Rydin.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Reine Rydin koordinator för lärarutbildningen
  Mobil: 072-726 8528
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213